Notice: Undefined index: HTTP_BC0C571 in /var/www/html/wp-includes/template-loader.php on line 31
LIFE GAMING PERSONDATAPOLITIK – LifeSign

1. BEHANDLING AF PERSONDATA

1.1 Når du anvender LifeSigns app (herefter ”Appen”) eller LifeSigns webtjeneste (herefter ”Web”), indsamler Life Gaming ApS (herefter ”Life Gaming”) oplysninger om dig som person. Du kan i denne persondatapolitik (herefter ”Persondatapolitikken”) læse om de oplysninger, Life Gaming indsamler, hvilke rettigheder du har, hvordan Life Gaming behandler oplysningerne, og hvordan du kan kontakte Life Gaming, hvis du har spørgsmål til vores persondatabehandling.

1.2 I Politikken henviser ”LifeSign”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Life Gaming. Når du anvender LifeSign Appen eller LifeSign Web, (benævnes samlet ”Services”), behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med Persondatapolitikken.

1.3 Det er en betingelse for brugen af vores Service, at du accepterer Persondatapolitikken. I modsat fald kan du desværre ikke anvende vores Service. Hvis du er under 13 år, skal du have dine forældres godkendelse til accept af Persondatapolitikken.

2. DATAANSVARLIG

2.1 Oplysninger, som behandles i LifeSign Service, vil blive behandlet efter gældende databeskyttelseslovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2.2 Kontaktoplysninger

Life Gaming ApS

CVR No. 41120304.

Kontakt Life Gaming ApS via vores kontaktformular

2.3 Hvis du har spørgsmål til brugen af Appen, kan du finde svar på en lang række spørgsmål på LifeSign Web

2.4Life Gaming er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter:

  • Oprettelse af brugerprofil
  • Oplysninger om din brug af Appen
  • Kommunikation mellem LifeSign og bruger
  • Markedsføring

3. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

3.1 Life Gaming indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at Life Gaming kan levere den bedst mulige Service til dig, og Life Gaming anvender kun dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne Politik.

3.2 Brugerprofil

3.2.1 Når du opretter en brugerprofil i Appen, kræver Life Gaming, at du registrerer en række oplysninger om dig som person.

3.2.2 De oplysninger, som kræves til oprettelse af en brugerprofil, er: e-mailadresse eller for- og efternavn og adgangskode. Derudover kræves det, at du oplyser dit tlf. nr. med henblik på, at du kan sende og modtage beskeder og benytte dig af SOS knappen samt landekode, post. nr. og tidszone for, at Life Gaming kan administrere dine beskeder til og fra nationale og internationale kontakter og venner.

3.2.3 Hvis du opretter en brugerprofil ved brug af din e-mailadresse, vil du modtage en e-mail fra Life Gaming med et link, som du skal klikke på med henblik på at bekræfte oprettelsen. Du kan anvende linket indtil 48 timer efter modtagelsen, idet linket herefter slettes. Du har først oprettet en brugerprofil, når du har bekræftet din oprettelse ved klik på linket.

3.2.4 Hvis du opretter en brugerprofil ved brug af dine loginoplysninger til Facebook, får Life Gaming adgang til din venneliste på Facebook og den e-mailadresse, som du har registreret dig med på Facebook. Du kan altid ændre vores adgang til disse oplysninger under ’Indstillinger’ i Appen.

3.2.5 Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne oprette en profil i Appen og for at kunne opfylde den mellem dig og Life Gaming indgåede aftale om din brug af vores Services, herunder sende og modtage beskeder fra venner og kontakter. Dette sker med grundlag i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis du ikke ønsker at give Life Gaming disse oplysninger, kan du ikke oprette en brugerprofil.

3.3 Oplysninger om din brug af Appen

3.3.1 Når du benytter dig af Appens funktionaliteter, indsamler Life Gaming oplysninger om din brug af Appen.

3.3.2 De oplysninger, som Life Gaming indsamler om dig er oplysninger om dine venneanmodninger og kontakter, din brug af SOS knappen, når du spiller LifeSign Poke-Game, når du sender beskeder samt oplysninger om dine køb i Shoppen.

3.3.3 Oplysningerne indsamles med det formål, at du kan sende og modtage venneanmodninger, sende og modtage beskeder med venner og kontakter, spille spil, købe produkter og anmode om sletning af din profil. Du kan læse mere om LifeSigns funktionaliteter i Life Gamings brugerbetingelser, som du kan finde her.

3.3.4 Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne opfylde den mellem dig og Life Gaming indgåede aftale om din brug af vores Services. Dette sker med grundlag i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

3.4 Kommunikation mellem LifeSign og bruger

3.4.1 Life Gaming anvender tillige din e-mailadresse til udsendelse af væsentlige beskeder og påmindelser fx med information om vigtige tekniske eller juridiske forhold (herefter benævnt ”Servicemeddelelser”).

3.4.2 Indsamling af disse personoplysninger er nødvendige for at kunne opfylde den mellem dig og Life Gaming indgåede aftale om din brug af vores Services. Dette sker med grundlag i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

3.5 Markedsføring

3.5.1 Life Gaming anvender din e-mailadresse til brug for at sende dig nyhedsbreve fx om ny funktionalitet og andet materiale vedrørende LifeSign. Dette sker endvidere via beskeder i Appen eller via push-beskeder forudsat at du har givet dit samtykke til dette.

3.5.2 Indsamling af disse personoplysninger sker på baggrund af en legitim interesse i at kunne sende dig markedsføringsmateriale, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

4. KOMMUNIKATION MED ANDRE BRUGERE AF LIFE SIGN

4.1 Som bruger af vores Services er du dataansvarlig, når du sender og modtager personoplysninger om dig selv og andre i beskeder via LifeSign Appen. Life Gaming leverer alene vores Services i den forbindelse.

4.2 Når du sender beskeder via LifeSign Appen, skal du, så vidt muligt, undlade at sende tekst som indeholder særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”) om dig selv eller andre.

4.3 Følsomme personoplysninger er data vedrørende:

  1. race eller etnisk oprindelse
  2. politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
  3. behandling af genetiske data, biometriske data med det formål at identificere en fysisk person
  4. helbredsoplysninger eller
  5. oplysninger om en fysisk persons sexliv eller seksuelle orientering

4.4 Hvis du sender følsomme personoplysninger eller andre personoplysninger om andre personer end dig selv i dine beskeder via LifeSign Appen, er du ansvarlig for at sikre, at du har et samtykke eller et andet lovgrundlag for dette.

5. MODTAGERE/VIDEREGIVELSE AF DATA

5.1 De personoplysninger, som Life Gaming kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden din accept, medmindre Life Gaming er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Life Gaming kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

5.2 Du har mulighed for at give andre brugere af LifeSign adgang til at se dine oplysninger i LifeSign. Det kan fx være familie eller venner, som du har sendt en venneanmodning til. Hvis du vælger dette, accepterer du samtidig, at Life Gaming, for at opfylde denne aftale med dig, må videregive dine oplysninger til den pågældende. Du kan altid selv ændre dette i Appen.

6. OPBEVARINGSPERIODE

6.1 Life Gaming opbevarer dine personoplysninger, indtil du sletter din brugerprofil hos LifeSign.

6.2 Ved sletning af din brugerprofil vil denne blive slettet straks, dog senest 48 timer efter anmodningen om sletning er modtaget.

6.3 Vi sletter dine chatbeskeder 30 dage efter, at beskeden er sendt.

6.4 Ved sletning af din brugerprofil slettes eller anonymiseres alle de data, der er registreret på din brugerprofil og tilknyttede oplysninger, som LifeSign har indsamlet om dig. Herefter kan oplysningerne ikke genskabes.

7. DINE PERSONDATARETTIGHEDER

7.1 Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Life Gaming behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra Life Gaming har dine personoplysninger, samt hvem der modtager dine personoplysninger.

7.2 Som registreret bruger hos Life Gaming har du adgang til en funktionalitet i din brugerprofil, ”Hent data” – knap, hvor du kan hente de data, som Life Gaming behandler om dig. Denne knap erstatter dog ikke din ret til også at anmode om indsigt.

7.3 Du har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Life Gaming måtte behandle om dig. Du kan via din personlige profil rette personoplysninger, såsom dit brugernavn, e-mailadresse mv.

7.4 Du har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Life Gaming måtte behandle om dig. Hvis du ikke længere ønsker at anvende LifeSign Appen, kan du til enhver tid slette din personlige profil via Appen. Alle de data, der er registreret under din profil, vil herefter blive slettet eller anonymiseret og vil ikke kunne genskabes.

7.5 Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få de oplysninger, som du selv har afgivet overfor Life Gaming overført, hvor behandlingen er baseret på en aftale eller dit samtykke.

7.6 Du har ret til i en række tilfælde at gøre indsigelse mod Life Gamings behandling af dine personoplysninger grundet dine særlige forhold.

7.7 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Life Gamings eventuelle brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring. Life Gaming vil i så fald ophøre med sådan brug.

8. KLAGEADGANG

8.1 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, hører vi meget gerne fra dig. Life Gamings kontaktoplysninger findes i pkt. 1.2.

8.2 Du har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark eller www.datatilsynet.dk .

9. ÆNDRINGER

9.1 Life Gaming kan til enhver tid og uden varsel ændre Persondatapolitikken. Den seneste version findes altid under ’Indstillinger’ i Appen.

9.2 Du orienteres om ændringer af betingelserne via den e-mailadresse, du har oplyst i din brugerprofil, som en besked i LifeSign App, via push-meddelelse i Appen eller via Appens chatfunktion. Såfremt du ikke accepterer den ændrede politik, kan du ikke længere benytte Appen, og Life Gaming er berettiget til at slette din profil.

10. VERSION

10.1 Denne Persondatapolitik er senest opdateret i Oktober 2020 og erstatter alle tidligere gældende betingelser.